Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot PDF Tulosta Sähköposti

Rakennustöistä on ilmoitettava Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. Sekä yritysten että kotitalouksien on annettava tietoja rakentamisesta.

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot vain niistä töistä, joihin tarvitaan rakennuslupa.

Lisätietoja: http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset