Muutoksia verotukseen 1.1.2013 alkaen PDF Tulosta Sähköposti
29.10.2012 13:56

Arvonlisäverolain muutokset

1.1.2013 alkaen kaikki käytössä olevat arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta on muutoksen jälkeen 24 %. Elintarvikkeiden sekä ateria- ja ravintolapalveluiden verokanta nousee 14 %:iin. Alin verokanta nousee 10 %:n tasolle. Tähän ryhmään kuuluvat mm. liikuntapalvelut, lääkkeet, kirjat, majoituspalvelut, henkilökuljetus sekä vähintään kuukaudeksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet.

Varainsiirtoverotus kiristyy

Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero nousee 1,6 %:sta 2,0 %:iin. Veropohjaan luetaan jatkossa myös osakkeisiin kohdistuva yhtiön velka. Muutos tulee voimaan 1.1.2013. Muutos ei koske normaalien liikeosakkeiden varainsiirtoverotusta.